Spørgsmål & svar

Deltagelse i panelet

Er det nødvendigt, at hele husstanden deltager?

Det er meget vigtigt for undersøgelsen som er husstandsbaseret, at alle husstandens medlemmer deltager, idet vi ellers ikke får et retvisende billede af seningen. Flytter et familiemedlem i løbet af perioden - permanent eller midlertidigt - så giv os besked.

Hvor længe skal vi være med?

Der er ingen krav til hvor længe husstanden skal være med. I kan være med, så længe I har lyst. Dog kan en husstand maksimalt være med i panelet i 6 år.

Vil jeg optjene flere point, jo mere tv jeg ser?

Nej, pointtildelingen er per. husstand og optjenes for deltagelse uagtet hvor meget tv der ses i husstanden.

Fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen fungerer ved hjælp af 2 AAA batterier, som sidder under det lille dæksel på bagsiden. Hvis din fjernbetjening trænger til nye batterier, skal du blot ringe til os, og vi vil straks sende dig nogle nye batterier med posten.

Ændringer i husstanden

Sker der ændringer i husstanden (hvis en person eksempelvis flytter), beholder alle andre i husstanden stadig den samme knap. Hvis personen, der havde knap A flytter, bliver knappen kun brugt af denne person som gæst.

Hvornår trykker du dig ind?

Når der tændes for tv'et, eller hvis du kommer ind i rummet, hvor tv'et er tændt, skal du trykke på knappen ud for dit navn. Når du forlader rummet, skal du huske at trykke på knappen igen. Når tv'et er tændt vil displayet vise bogstaver svarende til de personer, der er trykket ind. Udstyret registrerer at tv'et er tændt, og du skal derfor trykke dig ind, også hvis du ser dvd, tekst-tv, video, spilkonsol eller blot lytter til tv´et.

 

Gæstesening

Hvis du har gæster, som ser tv, beder vi om at gæsten registreres, idet gæstesening i tv-panelhusstande kompenserer for at tv-sening ikke registreres, når I som panelmedlemmer ser tv andre steder end hjemme.

Hvis I får gæster, som ser tv, skal I trykke på den gæsteknap, som matcher gæstens alder og køn (rød for kvinde eller blå for mand). Der trykkes én gang på "Tilføj gæst", og displayet vil herefter bekræfte alder og køn og skrive "Tak".

Når gæsten forlader lokalet, trykkes der på den røde/blå knap udfor gæstens alder, efterfulgt af et tryk på "Slet gæst". Knappen "Vis gæster" benyttes, hvis du er i tvivl om, hvilke gæsteknapper der er i brug.

 

Programvurdering

Ved en programvurdering vil meteret vil automatisk bede dig stemme, hvis du ser programmet. Du vil kun blive bedt om at vurdere det program, du ser. Det sker ved, at der på displayet vil stå "Person A stem venligst nu". Herefter bedes du give programmet en karakterer fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Hver enkelt person afgiver sin stemme ved at trykke på den karakter, man ønsker at give programmet. Hvis man kommer til at give en forkert karakter, kan man blot stemme igen, og den første karakter vil blive slettet. Hvis du ikke har en mening om det pågældende program, kan du trykke på "Fortryd". Displayet vil herefter kvittere med "Person X stemmer ikke".

SKAL jeg vurdere et program?

Det er altid frivilligt, om du vil vurdere et program. Du kan udtrykke, at du endnu ikke har dannet dig en mening ved hjælp af knappen ”Fortryd”.

Selvvalgt afstemning

Du kan selv vælge at stemme på et program ved at trykke på "Stem" og herefter din egen knap. Du kan også stemme på programmer, du har optaget og ser tidsforskudt, hvis du ser det samme dag.

Se detaljeret eksempel på afstemning i brugerhåndbogen.

 

Udstyr til tv’et

Vil udstyret kunne forstyrre modtagelsen af mine radio- eller tv-signaler?

Nej, du vil modtage alle de kanaler du plejer at modtage uden ændringer.

Vil meteret opfange når tv’et bruges til spilkonsol, eller film fra dvd eller video?

Nej, meteret genkender kun signaler som er udsendt af tv-stationer. Hvis der benyttes tilsluttede enheder som f.eks. dvd-afspiller, video, harddiskoptager, spilkonsol eller lignende, vil udstyret ikke kunne registrere hvad der benyttes.

Vil udstyret påvirke min telefonforbindelse?

Nej, udstyret på tv’et ringer automatisk via mobilnettet på sit eget nummer, så hverken din fastnet, mobil eller internetforbindelse vil blive påvirket.

Kan jeg bruge strømspareskinne til mit tv-udstyr?

Ja, du vil fortsat kunne bruge strøm-spareskinne eller slukke for apparater, når de ikke benyttes. Dog skal meteret på dit tv konstant være tilsluttet strøm for at kunne aflevere data om natten. Din tekniker vil sørge for korrekt tilslutning af udstyret, så strømspare-foranstaltninger kan bibeholdes.

 

Udskiftning af tv-udstyr

Hvad gør vi, hvis vi får nyt tv?

Hvis I køber nyt tv, skal vi have det at vide, da vi ellers vil modtage en fejlmeddelelse.

Hvad gør vi, hvis vi vil skille os af med tv’et?

Hvis I planlægger at skille jer af med tv’et, vil vi gerne have mulighed for at fjerne måleudstyret, inden det sendes til elskrot. Dette skyldes at vores udstyr kan genbruges. Kontakt din tekniker.

Paneladministrationen

Kantar Gallups Tv-panel

39 15 44 60