Om undersøgelsen

Gallup har målt seertal elektronisk siden 1992. Metode og teknologi har udviklet sig i takt med udviklingen i tv-forbruget og den teknologiske udvikling i tv-distribution; fra analog til digital, fra tv i stuen til tv-signal på mange andre typer skærme.

Det faktiske tv-forbrug måles sekund for sekund, døgnet rundt, hele året i Kantar Gallups Seer-undersøgelse. Det gør det muligt at trække dugfriske seertal hver dag.

Resultaterne bruges af programlæggere i tv-branchen til at fastlægge programmernes popularitet og som input til forbedring af sendefladens indhold. De kommercielle kanaler benytter også de daglige tal til at fastlægge spotpriser og reklamebranchen bruger analyser af data til at planlægge annoncering og kontrollere antallet af eksponeringer. Derudover citeres resultaterne fra Seer-Undersøgelsen også ofte i dag- og ugebladenes tv-omtale og i form af tv-hitlister. Du kan følge med i de ugentlige seertal, baseret på din sening, som offentliggøres hver mandag eftermiddag (se link i boksen på velkomstsiden).

Seertal i den digitale tidsalder

Tv-sening foregår på mange forskellige enheder i dag og gennem forskellige distributionsformer. Dette skaber udfordringer i forhold til målingen, fordi det traditionelle meter fastgjort til et tv-apparat ikke længere er tilstrækkeligt til at måle al tv-sening. Parterne bag Seer-Undersøgelsen har sammen med Kantar Gallup derfor valgt at inkludere måling af online sening af tv-indhold ved at tilføje to nye digitale paneler, det digitale Seerpanel og Webprofil-panelet, samt Census Data.

Samtidig med at Seer-Undersøgelsen introducerer nye måder at gøre tingene på, fastholder den det hidtidige Tv-panel til måling af traditionel tv-sening på hjemmets fjernsyn.

Om Tv-panelet og udstyret

Den tekniske løsning består af en fjernbetjening og et Meter, som installeres af Kantar Gallups teknikere på husstandens tv. Et Meter er en boks, der skal stå nær tv'et, som samler information fra tv'et og fra den medfølgende fjernbetjening. På tv’et opfanger Meteret en kode i lyden og identificerer automatisk, hvilken tv-kanal der ses på.

I panelhusstandene deltager alle personer på 3 år og derover ved at benytte en fjernbetjening, hver gang der ses fjernsyn. Børn hjælpes til at trykke på fjernbetjeningen.

Tv-stationerne har mulighed for at høre panelfamiliernes mening om specifikke programmer f.eks. på en nyopstartet programserie eller en test af en programtype ved at gennemføre en programvurdering. Resultatet af vurderingen på de mest sete programmer offentliggøres i den ugentlige pressemeddelelse.

Anonymitet og privatliv

Som medlem i Kantar Gallups Tv-panel, kan du være tryg ved at vi behandler personlige oplysninger fortroligt, og forsikrer at vi ikke udleverer personlige oplysninger. Vi rapporterer resultaterne af vores fælles indsats i anonymiseret form uden informationer, der kan føre tilbage til enkeltpersoner. Resultaterne skabes ved at koble sening med baggrundsinformationer fra et årligt spørgeskema (f.eks. køn, alder, indkomstgruppe, bopælskommune og lignende), hvilket giver os et billede af hvilke tv-programmer og kanaler, der er mest populære i forskellige befolkningsgrupper (f.eks. blandt kvinder og mænd). Personlige oplysninger om vores panelmedlemmer opbevares kun så længe man er medlem af panelet, hvorefter koblingen mellem de personlige informationer og seningen slettes.

Du kan altid se vores privatlivspolitik og persondatabehandling under punktet "Datahåndtering" i sidens menu.

Paneladministrationen

Kantar Gallups Tv-panel

39 15 44 60